Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
M1 - Krabnevel
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 6960 - Sluiernevel
LDN 1251 Donkere nevel
NGC 281 - Pacmannevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7479 Balkspiraal
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
Alcor en Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
 
M82 - Sigaarstelsel (NGC 3034)
 

  16/4/2021  

  14/3/2018  

  1/6/2014  

  3/2/2014  
 
M82 - Sigaarstelsel (NGC 3034), 16 april 2021
Object: M82 (Grote Beer)
Datum: 16 april 2021, 22:45 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 20x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind N 3Bf, SQM 21,4, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
M82 - Sigaarstelsel (NGC 3034), 14 maart 2018
Object: M82 (Sigaarnevel, Grote Beer)
Datum: 14 maart 2018, 20:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 38x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind O 5-6Bf, magn. 5.5, SQM 21.0, seeing slecht
Bewerking: APP, nabewerking in Photoshop
M82 - Sigaarstelsel (NGC 3034), 1 juni 2014
Object: M81 en 82 (Bodestelsel (L) en Sigaarnevel (R) in Grote Beer)
Datum/Tijd: 1 juni 2014, 00:10 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 4x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: 8°C, windstil, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M82 - Sigaarstelsel (NGC 3034), 3 februari 2014
Object: Sigaarnevel M82 met supernova (Grote Beer).
Datum/Tijd: 00:30 uur.
Lokatie: Den Burg NW, Texel.
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 5x8 min.op iso 400.
Omstandigheden: 3°C, wind ZW 4Bf , grensmagnitude 5, seeing slecht.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc