Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
Maan
NGC3945
 
NGC3945, 19 april 2020
Object: NGC 3945 (Grote Beer)
Datum: 15 en 19 april 2020, 22:50 en 00:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x6 en 11x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 en 9 ÂșC, wind en ZW 1Bf en NO 4Bf , SQM 21.1 en 21.3, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)