Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
M106 - Spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
IC 443 - Kwalnevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
M1 - Krabnevel
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 281 - Pacmannevel
LDN 1251 Donkere nevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7479 Balkspiraal
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC3945
 

  3/3/2022  

  19/4/2020  
 
NGC3945, 3 maart 2022
Object: NGC3945 (Grote Beer)
Datum: 4 maart 2022, 00:55 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind OZO 3-4Bf, SQM 21,1, magnitude 5.5, seeing matig-slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC3945, 19 april 2020
Object: NGC 3945 (Grote Beer)
Datum: 15 en 19 april 2020, 22:50 en 00:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x6 en 11x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 en 9 ºC, wind en ZW 1Bf en NO 4Bf , SQM 21.1 en 21.3, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)