Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
Mars
Zon
 
C/2022 E3
 

  8/2/2023  

  30/1/2023  

  20/1/2023  
 
C/2022 E3, 8 februari 2023
Object: Komeet C/2022 E3
Datum: 8 februari 2023, 19:57 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Robtics refractor 9cm f/5.5
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 30x2 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam, guiding op de sterren
Omstandigheden: 2 ºC, wind Z 2Bf, SQM 20,6, seeing redelijk, magnitude 5
Bewerking: stapelen met DSS (op komeet en sterren apart), nabewerking met Photoshop.
-
Object: Komeet C/2022 E3
Datum: 8 februari 2023, 20:51 uur
Locatie: De Koog, Texel
Kijker: Newton 30 cm, f/3 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 10x20s, gain 350
Autoguiding: geen
Omstandigheden: 2 ºC, wind Z 2Bf, seeing redelijk, magnitude 5
Bewerking: stapelen met DSS (op komeet en sterren apart), nabewerking met Photoshop.
C/2022 E3, 30 januari 2023
Object: Komeet C/2022 E3
Datum: 30 januari 2023, 20:33 – 21:38 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Robtics refractor 9cm f/5.5
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam, guiding op de sterren
Omstandigheden: 5 ºC, wind NW 5Bf, magnitude 4, 69% maan
Bewerking: stapelen met APP (op komeet), nabewerking met Photoshop.
-

Idem

Bewerking: stapelen met DSS (op komeet en sterren apart), nabewerking met Photoshop
C/2022 E3, 20 januari 2023
Object: Komeet C/2022 E3
Datum: 20 januari 2023, 02:03 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Robtics refractor 9cm f/5.5
Camera: Canon 450D mod., iso 1600, 2x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam, guiding op de sterren
Omstandigheden: 2 ºC, wind NW 2Bf, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop

Idem

Bewerking: stapelen met DSS (op komeet en sterren apart), nabewerking met Photoshop