Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 1795 - emissienevel
IC 443 - Kwalnevel
IC 405 - Vlamster
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 1333 - emissie/reflectie
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
NGC 7606 Spiraalstelsel
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
Maan - Theophilus
M17 - Omeganevel
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 5364 - Spiraalstelsel
M8 - Lagunenevel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
M20 - Trifidnevel
NGC 5474 - Dwergstelsel
M106 - Spiraalstelsel
Maan
NGC 4236 - spiraalstelsel
M104 - Sombreronevel
M109 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC 4157 - spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5908 en 5905 - spiraalstelsels
M94 - Spiraalstelsel
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
M91 Balkspiraal stelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 5005 - Spiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
M99 - Spiraalstelsel
M100 - Spiraalstelsel
M83 - zuidelijk Windmolenstelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 3389 (3373) spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
M96 - spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 4565 - Needle galaxy
NGC 3628 - Hamburger Galaxy
M65 - Spiraalstelsel
M66 - Spiraalstelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M82 - Sigaarstelsel
M108 - Spiraalstelsel
M78 - Reflectienevel
NGC 1579 Reflectienevel
 
M27 - Halternevel (NGC 6853)
 

  22/8/2017  

  27/8/2014  

  19/8/2012  
 
M27 - Halternevel (NGC 6853), 22 augustus 2017
Object: M27 (Halternevel, Vosje)
Datum: 22 augustus 2017, 23:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 11x1,5 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 18 ÂșC, wind 4BF Oost, magn. 5, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M27 - Halternevel (NGC 6853), 27 augustus 2014
Object: M27 (Halternevel, Vosje)
Datum/Tijd: 27 augustus 2014, 01:10 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 4x2 min. op iso 400.
Omstandigheden: 12°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5.5, seeing goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M27 - Halternevel (NGC 6853), 19 augustus 2012
Object: Halternevel, M27 (Vosje)
Datum/Tijd: 19 augustus 2012, 02:07 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm f/4, op NEQ6
Camera: Canon 450D met CLS-filter, 3x2 min op iso 1600
Omstandigheden: windstil, grensmagnitude 5, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor