Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
 
NGC 2903 - Balkspiraal
 

  4/3/2022  

  17/2/2018  

  3/5/2016  
 
NGC 2903 - Balkspiraal, 4 maart 2022
Object: NGC2903 (Leeuw)
Datum: 4 maart 2022, 22:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind ZO 3-4Bf, SQM 20,9, magnitude 5, seeing matig-slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2903 - Balkspiraal, 17 februari 2018
Datum/Tijd: Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum: 17 februari 2018, 23:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind ZO 1Bf, magn. 5.0, SQM 20.8, seeing goed
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop
NGC 2903 - Balkspiraal, 3 mei 2016
Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum/Tijd: 3 mei 2016, 23:40 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Newton 250 mm f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 7x4min. op iso 800
Omstandigheden: wind NW 2 Bf., 7 °C, seeing redelijk, magn. 5.5
Bewerking: stapelen in DSS met darks en flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM