Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mars
M31 - Andromedanevel
IC 1396 - Olifantsslurf
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC247
Saturnus
Jupiter
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2336 spiraalnevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
 
NGC 2903 - Balkspiraal
 

  4/3/2022  

  17/2/2018  

  3/5/2016  
 
NGC 2903 - Balkspiraal, 4 maart 2022
Object: NGC2903 (Leeuw)
Datum: 4 maart 2022, 22:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind ZO 3-4Bf, SQM 20,9, magnitude 5, seeing matig-slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2903 - Balkspiraal, 17 februari 2018
Datum/Tijd: Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum: 17 februari 2018, 23:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind ZO 1Bf, magn. 5.0, SQM 20.8, seeing goed
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop
NGC 2903 - Balkspiraal, 3 mei 2016
Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum/Tijd: 3 mei 2016, 23:40 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Newton 250 mm f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 7x4min. op iso 800
Omstandigheden: wind NW 2 Bf., 7 °C, seeing redelijk, magn. 5.5
Bewerking: stapelen in DSS met darks en flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM