Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC4217
Barnard 143/E-nevel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
IC 405 - Vlamster
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 342 - Balkspiraal
M1 - Krabnevel
Mars
Zon
 
IC 1396 - Olifantsslurf
 

  7/9/2023  

  12/12/2022  

  28/8/2022  

  10/7/2013  
 
IC 1396 - Olifantsslurf, 7 september 2023
Object: IC1396 (Cepheus)
Datum: 7 september 2023, 22:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 23 ºC, wind ZO 2 Bf, SQM 20,95, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf, 12 december 2022
Object: NGC1396 (Olifantslurf, Cepheus)
Datum: 12 december 2022, 19:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 19x2,5 min, gain 250
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -1 ºC, windstil, magnitude 5, seeing matig.
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf, 28 augustus 2022
Object: NGC1396 (Olifantslurf, Cepheus)
Datum: 28 augustus 2022, 22:25 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, windstil, SQM 21,50, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf, 10 juli 2013
Datum/Tijd: 10 juli 2013, 02:00 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Telelens 250 mm op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 7x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 13 °C, wind 1-2 Bf NO, seeing redelijk.
Opmerkingen: zie detailfoto van Olifantsslurf (kader)
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
Object: Olifantslurf in IC 1396
Datum/Tijd: 10 juli 2013, 03:15 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 6x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 13 °C, wind 1-2 Bf NO, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc