Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
IC 1396 - Olifantsslurf
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
M31 - Andromedanevel
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC247
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
 
IC 1396 - Olifantsslurf
 

  12/12/2022  

  28/8/2022  

  10/7/2013  
 
IC 1396 - Olifantsslurf, 12 december 2022
Object: NGC1396 (Olifantslurf, Cepheus)
Datum: 12 december 2022, 19:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 19x2,5 min, gain 250
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -1 ºC, windstil, magnitude 5, seeing matig.
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf, 28 augustus 2022
Object: NGC1396 (Olifantslurf, Cepheus)
Datum: 28 augustus 2022, 22:25 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, windstil, SQM 21,50, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf, 10 juli 2013
Datum/Tijd: 10 juli 2013, 02:00 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Telelens 250 mm op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 7x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 13 °C, wind 1-2 Bf NO, seeing redelijk.
Opmerkingen: zie detailfoto van Olifantsslurf (kader)
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
Object: Olifantslurf in IC 1396
Datum/Tijd: 10 juli 2013, 03:15 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 6x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 13 °C, wind 1-2 Bf NO, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc