Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7008
NGC 6772
NGC 7822 Cederblad
M27 - Halternevel
Zon
M13 - Herculesbolhoop
IC 4593 - planetair
NGC 5962 - spiraalstelsel
NGC 6207 - Spiraalstelsel
NGC 5970 - spiraalnevel
NGC 5879 - spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 5660 - spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5689 - spiraalstelsel
NGC 6340 - spiraalstelsel
NGC 5676 Spiraalstelsel
NGC 5350cs - spiraalstelsel
NGC 6334 - Cat's paw
Abel 39 - Planetair
NGC 5985cs - spiraalstelsel
NGC 4725 - spiraalstelsel
M104 - Sombreronevel
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 5908 en 5905 - spiraalstelsels
NGC 4274 - spiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 4490 - spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 4157 - spiraalstelsel
M85 - elliptisch stelsel
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
M83 - zuidelijk Windmolenstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
Jupiter
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3190cs - spiraalstelsels
NGC 3607 _ Elliptisch
M96 - spiraalstelsel
NGC 3686 Spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
 
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194)
 

  17/4/2017  

  6/6/2013  

  16/4/2013  

  5/3/2013  

  17/1/2012  

  6/5/2010  
 
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 17 april 2017
Object: M51 (Jachthonden)
Datum: 18 april 2017, 00:40 uur
Locatie: Santa Elena (Sp., 38,34N, -3,53W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x1.5 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, wind 1 Bf variabel, magn. 5.5, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 6 juni 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 6 juni 2013, 23:44 uur
Lokatie: Eclassan (Frankrijk: N 45.1588, E 4.7606)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 6x3 min.op iso 1600
Omstandigheden: 11 °C, windstil, seeing redelijk, grensmagnitude 5-5.5.
Bewerking: Nebulosity (Erik Hoorn)
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 16 april 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 16 april 2013, 04:40 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min. op iso 1600
Omstandigheden: wind 2Bf ZW, seeing matig, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 5 maart 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 5 maart 2013, 02:50 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min. op iso 800.
Omstandigheden: wind 4Bf ZO, seeing goed, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 17 januari 2012
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 17 januari 2012, 01:53 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 3x3 min op iso 1600
Omstandigheden: wind ZO1Bf, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 6 mei 2010
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 6 mei 2010, 01:34 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/6.3 op G11
Camera: Canon 450D, 8 minuten op ISO 1600
Omstandigheden: Wind 3 Bf. NO, zeer helder
Bewerking: correctie met donkeropname, bewerking in Photoshop Elements.
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor