Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
IC 405 - Vlamster
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 7129/7142 - reflectie/open
M33 - Driehoeknevel
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
M17 - Omeganevel
Maan - Theophilus
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 5364 - Spiraalstelsel
M8 - Lagunenevel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
M20 - Trifidnevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 5474 - Dwergstelsel
Maan
M104 - Sombreronevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 4157 - spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5905 en 5908 - spiraalstelsels
M94 - Spiraalstelsel
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
M88 - Spiraalstelsel
M91 Balkspiraal stelsel
 
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194)
 

  14/5/2018  

  17/4/2017  

  6/6/2013  

  16/4/2013  

  5/3/2013  

  17/1/2012  

  6/5/2010  
 
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 14 mei 2018
Object: M51 (Draaikolknevel, Jachthonden)
Datum: 14 en15 mei 2018, 00:10 en 01:50 uur
Locatie: Navas de Esteña (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 ºC, wind 1Bf Var, magn. 6, SQM 21.62, seeing matig
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 17 april 2017
Object: M51 (Jachthonden)
Datum: 18 april 2017, 00:40 uur
Locatie: Santa Elena (Sp., 38,34N, -3,53W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x1.5 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, wind 1 Bf variabel, magn. 5.5, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 6 juni 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 6 juni 2013, 23:44 uur
Lokatie: Eclassan (Frankrijk: N 45.1588, E 4.7606)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 6x3 min.op iso 1600
Omstandigheden: 11 °C, windstil, seeing redelijk, grensmagnitude 5-5.5.
Bewerking: Nebulosity (Erik Hoorn)
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 16 april 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 16 april 2013, 04:40 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min. op iso 1600
Omstandigheden: wind 2Bf ZW, seeing matig, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 5 maart 2013
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 5 maart 2013, 02:50 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min. op iso 800.
Omstandigheden: wind 4Bf ZO, seeing goed, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 17 januari 2012
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 17 januari 2012, 01:53 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 3x3 min op iso 1600
Omstandigheden: wind ZO1Bf, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M51 - Draaikolknevel (NGC 5194), 6 mei 2010
Object: Draaikolknevel M51 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 6 mei 2010, 01:34 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/6.3 op G11
Camera: Canon 450D, 8 minuten op ISO 1600
Omstandigheden: Wind 3 Bf. NO, zeer helder
Bewerking: correctie met donkeropname, bewerking in Photoshop Elements.
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor