Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
IC 1396 - Olifantsslurf detail
 

  7/9/2023  

  10/7/2013  
 
IC 1396 - Olifantsslurf detail, 7 september 2023
Object: IC1396 (Cepheus)
Datum: 7 september 2023, 22:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 23 ÂșC, wind ZO 2 Bf, SQM 20,95, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 1396 - Olifantsslurf detail, 10 juli 2013
Object: Olifantslurf in IC 1396
Datum/Tijd: 10 juli 2013, 03:15 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 6x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 13 °C, wind 1-2 Bf NO, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc