Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
M8 - Lagunenevel (NGC 6523)
 

  16/6/2018  

  13/7/2013  
 
M8 - Lagunenevel (NGC 6523), 16 juni 2018
Lokatie: Object: M8 (Slangendrager)
Datum: 16 juni 2018, 03:30 uur
Locatie: Caspe (Sp.), 41,2914N/ 0,0632E
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ÂșC, wind 1-2Bf. W, magn. >5.6, SQM 21.4, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M8 - Lagunenevel (NGC 6523), 13 juli 2013
Object: Lagunenevel M8 (Boogschutter)
Datum/Tijd: 18 juli 2013, 00:20 uur
Lokatie: Veynes (Frankrijk, N 44.5337, E 5.8209)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 6x1 min.op iso 1600,
Omstandigheden: 16 °C, wind 2 Bf N, grensmagnitude 5.5, seeing vrij goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam pro II 840K mod sc