Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
M20 - Trifidnevel (NGC 6514)
 

  14/6/2018  

  14/7/2013  
 
M20 - Trifidnevel (NGC 6514), 14 juni 2018
Object: M20 (Trifidnevel, Boogschutter)
Datum: 14 juni 2018, 03:00 uur
Locatie: Caspe (Sp.), 41,2914 N/ 0,0632 E
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ÂșC, wind 3Bf ZW, magn. >5.8, SQM 21.45, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M20 - Trifidnevel (NGC 6514), 14 juli 2013
Object: Trifidnevel, M20 (boogschutter)
Datum/Tijd: 14 juli 2013, 00:30 uur
Lokatie: Veynes (Frankrijk, N 44.5337, E 5.8209)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 5x3 min.op iso 800
Omstandigheden: 17 °C, wind 1 Bf , grensmagnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc