Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 6992 - Sluiernevel
 

  20/8/2022  

  29/10/2019  

  27/9/2013  
 
NGC 6992 - Sluiernevel, 20 augustus 2022
Object: NGC6992 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum: 20 augustus 2022, 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 ºC, windstil, SQM 21,3, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6992 - Sluiernevel, 29 october 2019
Object: NGC 6992 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum: 29 oktober 2019, 20:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.4, seeing goed, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 6992 - Sluiernevel, 27 september 2013
Object: NGC 6992 Sluiernevel (Zwaan)
Datum/Tijd: 27 september 2013, 22:10 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min.op iso 1600
Omstandigheden: 10 °C, wind 1 Bf O, grensmagnitude 5.5, seeing vrij goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc