Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
IC 1396 - Olifantsslurf
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
M31 - Andromedanevel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC247
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
 
NGC 6992 - Sluiernevel
 

  20/8/2022  

  29/10/2019  

  27/9/2013  
 
NGC 6992 - Sluiernevel, 20 augustus 2022
Object: NGC6992 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum: 20 augustus 2022, 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 ºC, windstil, SQM 21,3, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6992 - Sluiernevel, 29 october 2019
Object: NGC 6992 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum: 29 oktober 2019, 20:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.4, seeing goed, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 6992 - Sluiernevel, 27 september 2013
Object: NGC 6992 Sluiernevel (Zwaan)
Datum/Tijd: 27 september 2013, 22:10 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min.op iso 1600
Omstandigheden: 10 °C, wind 1 Bf O, grensmagnitude 5.5, seeing vrij goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc