Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
M88 - Spiraalstelsel (NGC 4501)
 

  13/5/2023  

  5/5/2018  
 
M88 - Spiraalstelsel (NGC 4501), 13 mei 2023
Object: M88 (Haar van Berenice)
Datum: 13 mei 2023, 23:00 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 ºC, wind W 1 Bf, SQM 21,5, magnitude 5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
M88 - Spiraalstelsel (NGC 4501), 5 mei 2018
Object: M88 (Haar van Berenice)
Datum: 5 mei 2018, 00:30 uur
Locatie: Capilla (Sp.), 38,8138N/ -5,0708W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind 1Bf N, magn. 6, SQM 21.55, seeing goed
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop