Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
M82 - Sigaarstelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
 
Mizar dubbelster, 11 juli 2021
Object: Mizar dubbelster (Grote Beer), afstand 14”
Datum: 11 juli 2021, 00:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade SCT 250 mm f/13 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 1600, 15x0.1s
Autoguiding: geen
Omstandigheden: 17 ºC, windstil, SQM 20,5
Bewerking: stapelen in Autostakkert!2, bewerken in Photoshop