Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
 
NGC 6888 - Sikkelnevel
 

  24/8/2022  

  29/10/2019  

  20/6/2014  
 
NGC 6888 - Sikkelnevel, 24 augustus 2022
Object: NGC6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum: 23 en 24 augustus 2022, 23:50 en 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 14x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15-19 ºC, windstil, SQM 21,5, magnitude >5,5, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6888 - Sikkelnevel, 29 october 2019
Object: NGC 6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum: 29 oktober 2019, 21:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.6, seeing goed, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 6888 - Sikkelnevel, 20 juni 2014
Object: NGC 6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum/Tijd: 20 juni 2014, 01:40 uur
Lokatie: Belesta (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 4x3 min. op iso 800
Omstandigheden: 15°C, wind W 1Bf, seeing redelijk, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM