Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
 
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
 

  21/8/2020  

  26/6/2015  

  3/9/2014  
 
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet, 21 augustus 2020
Object: NGC 7331 en Stephans Quintet (Vosje)
Datum: 21 en 24 augustus 2020, 00:30 en 22:00 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 23 ÂșC, wind Z 1Bf, SQM 21.55, magnitude >5.5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet, 26 juni 2015
NGC 7331 met Stephan's Quintet
Datum/Tijd: 26 juni 2015, 02:25 uur
Lokatie: Entrevaux (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 8x4 min. op iso 400.
Omstandigheden: windstil, 15 °C, seeing goed, grensmagnitude 5.5-6.
Bewerking: stapelen in DSS met flats en darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
detail NGC 7331
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet, 3 september 2014
Object: NGC7331 met 4 begeleiders en rechtsboven het Stephan's Quintet (Pegasus)
Datum/Tijd: 3 september 2014, 01:00 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 3x4 min op iso 800.
Omstandigheden: 18°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5, seeing matig.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
detail van NGC7331