Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
Mars
Zon
 
NGC 7789 - Caroline's rose
 

  17/10/2023  

  28/11/2016  
 
NGC 7789 - Caroline's rose, 17 october 2023
Object: NGC7789 (Caroline's Rose, Cassiopeia)
Datum: 17 oktober 2023, 21:00 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x1 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ÂșC, wind WNW 2 Bf, SQM 21,1, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 7789 - Caroline's rose, 28 november 2016
Object: NGC 7789 (Caroline's rose, Cassiopeia) Datum: 28 november 2016, 20:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 1 ºC, wind O 1Bf., magn. 5.5, seeing matig