Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
 
NGC 2683 - UFO galaxy
 

  15/4/2021  

  24/4/2015  
 
NGC 2683 - UFO galaxy, 15 april 2021
Object: NGC 2683 (Lynx)
Datum: 15 april 2021, 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ÂșC, windstil, SQM 21,15, magnitude 5,5, seeing matig-slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2683 - UFO galaxy, 24 april 2015
Object: NGC 2683 (spiraalstelsel, Lynx)
Datum/Tijd: 24 april 2015, 00:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 3x15 min. op iso 1600
Omstandigheden: 7°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5.5, seeing goed.
Bewerking: Stapelen in Deepsky Stacker, bewerken in Photoshop
Autoguiding: Robtics 9 cm, f/5.5 refractor en ASI120MM webcam.