Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
Mars
Zon
 
Saturnus
 

  9/10/2022  

  21/8/2022  

  6/7/2015  

  1/5/2013  

  11/4/2010  

  29/3/2009  

  13/3/2007  

  8/3/2007  

  23/3/2006  
 
Saturnus, 9 october 2022
Object: Saturnus
Datum: 9 oktober 2022, 23:24 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm SCT, f/13 op NEQ6.
Camera: ZWO ASI 294MC, -5 ºC, 2000 frames, 33ms
Autoguiding: geen
Omstandigheden: 13 ºC, wind Z 2Bf, volle maan, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met Autostakkert2!, nabewerking met Registax en Photoshop
Saturnus, 21 augustus 2022
Object: Saturnus
Datum: 21 augustus 2022, 03:53 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm met 2x Barlow op f/8
Camera: NexImage 10, 1000 frames van 1/6 s
Autoguiding: geen
Omstandigheden: 10 ºC, windstil, SQM 21,25, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen met Autostakkert 2!, nabewerking met Registax en Photoshop
Saturnus, 6 juli 2015
Object: Saturnus
Datum/Tijd:  6 juli 2015, 00:10 uur
Lokatie: Mont Ventoux (Z. Fr., 1900m).
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/20 met 5x Barlow, op NEQ6.
Camera: ASI120MM, 80/40/40/40 sec. RRGB.
Omstandigheden: matige wind Z, 20 gr. C, seeing goed, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: frames stapelen in Autostakkert, verscherpen in Photoshop, kleuren mengen in Winjupos, nabewerking in Photoshop.
Saturnus, 1 mei 2013
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 1 mei 2013, 01:23 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/12 op NEQ6
Camera: ToUcam Pro II 840K, 1/50 s., 600 frames uit 120s.
Omstandigheden: wind 2Bf NNO, seeing matig, grensmagnitude 5
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop
idem 01:32 uur, f/8,
montage van 2 opnamen bij resp. 1/25 en 1/50s.
Saturnus, 11 april 2010
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 11 april 2010, 01:45 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K, 1/500 s, 472 frames
Omstandigheden: Wind NNO 3 Bf., 5 ºC, grensmagnitude 5.5-6
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop
idem 01:50 uur
Kijker: C11 met focal reducer (f/6,3)
Camera: 1/500s, 100 frames
Saturnus, 29 maart 2009
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 30 maart 2009, 00:20 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K
Omstandigheden: Windstil, zeer helder
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop
Saturnus, 13 maart 2007
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 13 maart 2007
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K, 540 frames
Omstandigheden: Windstil, 10 ºC.
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop
idem,
f/30 met 3xBarlow, 2000 frames
Saturnus, 8 maart 2007
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 8 maart 2007
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K
Omstandigheden: Windstil, 10 ºC, zeer helder
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop
idem
Refractor 11 cm, f/15
Saturnus, 23 maart 2006
Object: Saturnus
Datum/Tijd: 23 maart 2006
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K
Bewerking: Stapelen in Registax, bewerken in Photoshop