Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 6384
NGC 5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC 3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
 
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
 

  14/6/2023  

  28/4/2019  

  7/6/2015  
 
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel, 14 juni 2023
Object: NGC4631 (Vosje)
Datum: 14 juni 2023, 23:30 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, windstil, SQM 21,45, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel, 28 april 2019
Object: NGC 4631 en 4656 (Walvis en Hockeystick, Jachthonden)
Datum: 28 april 2019, 02:05 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ºC, wind NW 1 Bf, SQM 21.3, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel, 7 juni 2015
Object: Walvisnevel NGC 4631 en hockeysticknevel NGC 4656 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 7 juni 2015, 23:30 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 7x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, 16 °C, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
Object: detail Walvisnevel NGC 4631