Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Maan
NGC3945
NGC 3938 - Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 4429 - Spiraalstelsel
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 4567-4568 Siamese Tweeling - Spiraalstelsels
NGC 5474 - Dwergstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
M78 - Reflectienevel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 4388 - Virgocluster
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2775 - Spiraalstelsel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
M61 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M96 - spiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
M35 - Open sterhoop en NGC2158
NGC 7822 Cederblad
IC 2118 - Reflectienevel
M42 - Orionnevel
IC 434 - Paardekopnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 6888 - Sikkelnevel
 
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
 

  28/4/2019  

  7/6/2015  
 
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel, 28 april 2019
Object: NGC 4631 en 4656 (Walvis en Hockeystick, Jachthonden)
Datum: 28 april 2019, 02:05 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ÂșC, wind NW 1 Bf, SQM 21.3, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel, 7 juni 2015
Object: Walvisnevel NGC 4631 en hockeysticknevel NGC 4656 (Jachthonden)
Datum/Tijd: 7 juni 2015, 23:30 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 7x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, 16 °C, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
Object: detail Walvisnevel NGC 4631