Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
 
NGC 7023 - Irisnevel
 

  22/9/2020  

  30/10/2019  

  26/6/2015  
 
NGC 7023 - Irisnevel, 22 september 2020
Object: NGC7023 (Irisnevel, Cepheus )
Datum: 21 en 22 september 2020, 21:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5 en 14x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 14 en 16 ºC, windstil en Z 1 Bf, SQM 21.2 en 21.1, magnitude 5, seeing slecht en goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7023 - Irisnevel, 30 october 2019
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum: 30 oktober 2019, 18:55 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.6, seeing redelijk, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7023 - Irisnevel, 26 juni 2015
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum/Tijd: 26 juni 2015, 00:30 uur
Lokatie: Entrevaux (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 9x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, 16 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5-5.5.
Bewerking: stapelen in DSS met flats en darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM