Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M97 - Uilnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M1 - Krabnevel
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 6960 - Sluiernevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 281 - Pacmannevel
LDN 1251 Donkere nevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7479 Balkspiraal
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
Alcor en Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
 
NGC 7023 - Irisnevel
 

  1/9/2021  

  22/9/2020  

  30/10/2019  

  26/6/2015  
 
NGC 7023 - Irisnevel, 1 september 2021
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum: 1 september 2021, 22:30 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, windstil, SQM 21,56, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7023 - Irisnevel, 22 september 2020
Object: NGC7023 (Irisnevel, Cepheus )
Datum: 21 en 22 september 2020, 21:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5 en 14x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 14 en 16 ºC, windstil en Z 1 Bf, SQM 21.2 en 21.1, magnitude 5, seeing slecht en goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7023 - Irisnevel, 30 october 2019
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum: 30 oktober 2019, 18:55 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.6, seeing redelijk, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7023 - Irisnevel, 26 juni 2015
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum/Tijd: 26 juni 2015, 00:30 uur
Lokatie: Entrevaux (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 9x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, 16 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5-5.5.
Bewerking: stapelen in DSS met flats en darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM