Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M97 - Uilnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M1 - Krabnevel
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 6960 - Sluiernevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 281 - Pacmannevel
LDN 1251 Donkere nevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7479 Balkspiraal
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
Alcor en Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
 
IC 5146 - Coconnevel (NGC 5146)
 

  30/8/2021  

  10/7/2015  
 
IC 5146 - Coconnevel (NGC 5146), 30 augustus 2021
Object: IC 5146 (Coconnevel, Zwaan)
Datum: 30 en 31 augustus 2021, 23:45 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 ÂșC, windstil, SQM 21,5, magnitude >5,5, seeing goed en matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 5146 - Coconnevel (NGC 5146), 10 juli 2015
Object: NGC 5146 (Coconnevel, Zwaan).
Datum/Tijd: 10 juli 2015, 01:00 uur
Lokatie: Buis-les-Baronnies (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 7x3 min. op iso 1600.
Omstandigheden: windstil, 18 °C, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM