Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M3 - Bolhoop
M4 - Bolhoop
M5 - Bolhoop
M10 - bolhoop
M12 - Bolhoop
M13 - Herculesbolhoop
M14 - Bolhoop
M15 Bolhoop
M22 - Bolhoop
M53 - Bolhoop
M56 - Bolhoop
M71 - Bolhoop
M72 - Bolhoop
M80 - Bolhoop
M92 - Bolhoop
NGC 6144 - bolhoop
 
M80 - Bolhoop (NGC 6093)
 

  31/5/2016  

  11/6/2015  
 
M80 - Bolhoop (NGC 6093), 31 mei 2016
Object: M80 (Schorpioen)
Datum/Tijd: 31 mei 2016, 02:00 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 6x1 min. en 8x3 min.
Omstandigheden: 9 ºC, windstil, magn. 6.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
M80 - Bolhoop (NGC 6093), 11 juni 2015
Object: M80 (Bolvormige sterhoop in Schorpioen)
Datum/Tijd: 11 juni 2015, 01:18 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 1x30s. op iso 1600.
Omstandigheden: windstil, 14 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 2.
Bewerking: stapelen in DSS met darks, bewerken in Photoshop.