Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M3 - Bolhoop
M4 - Bolhoop
M5 - Bolhoop
M10 - bolhoop
M12 - Bolhoop
M13 - Herculesbolhoop
M14 - Bolhoop
M15 Bolhoop
M22 - Bolhoop
M53 - Bolhoop
M56 - Bolhoop
M71 - Bolhoop
M72 - Bolhoop
M80 - Bolhoop
M92 - Bolhoop
NGC 6144 - bolhoop
 
NGC 6144 - bolhoop, 31 mei 2016
Object: NGC 6144 (Schorpioen)
Datum/Tijd: 31 mei 2016, 02:45 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min.
Omstandigheden: 9 ºC, wind NW 1 Bf., magn. 6.0, seeing matig
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam