Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
 

  27/8/2022  

  10/9/2015  
 
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop, 27 augustus 2022
Object: Emissienevel NGC6820 en open sterhoop NGC6823 (Vosje)
Datum: 27 augustus 2022, 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ÂșC, windstil, SQM 21,50, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop, 10 september 2015
Object: Emissienevel NGC 6820 en open sterhoop NGC 6823 (Vosje)
Datum/Tijd: 10 september 2015, 00:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel.
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 8x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: wind Oost 4 Bf., 15 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM