Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 1499 - Californienevel, 8 december 2015
Object: NGC 1499 (Californienevel, Perseus)
Datum/Tijd: 9 december 1015, 00:45 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Robtics 50/9cm , f/5.5 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 6x3 min. op iso 800
Omstandigheden: wind W 5-6 Bf., 9 °C, seeing matig, grensmagnitude 5.5
Bewerking: stapelen in DeepSky Stacker, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM