Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
 

  10/7/2015  

  6/7/2013  

  5/9/2010  
 
NGC 7000 - Noord Amerika nevel , 10 juli 2015
Object: NGC 7000 (Noord Amerikanevel, Zwaan).
Datum/Tijd: 10 juli 2015, 23:30 uur
Lokatie: Buis-les-Baronnies (Z. Fr.)
Kijker: Robtics refractor 55/9 cm, f/5.5, op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 10x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: zwakke wind, 22 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen in DSS met darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
NGC 7000 - Noord Amerika nevel , 6 juli 2013
Object: Noord Amerika nevel NGC 7000 en Pelikaan nevel IC 5070
Datum/Tijd: 6 juli 2013, 03:20 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Telelens 180 mm op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 3x6 min.op iso 800
Omstandigheden: 15 °C, windstil, grensmagnitude 5.5, seeing vrij goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
NGC 7000 - Noord Amerika nevel , 5 september 2010
Object: Noord Amerikanevel NGC 7000
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: camera op Vixen montering
Camera: Canon EOS 450D camera, Sigma 18-250 telelens op 250 mm, 4 min. met ruisreductie.
Omstandigheden: Wind 4-5 Bf. O, grensmagnitude 5 - 5.5.
Bewerking: Photoshop