Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 6960 - Sluiernevel
 

  7/9/2021  

  4/7/2016  
 
NGC 6960 - Sluiernevel, 7 september 2021
Object: NGC 6960 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum: 7 september 2021, 21:50 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 23 ÂșC, wind NO 3Bf, SQM 21,4, magnitude >5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 6960 - Sluiernevel, 4 juli 2016
Object: NGC 6960 (Sluiernevel, Zwaan)
Datum/Tijd: 4 juli 2016, 03:30 uur
Lokatie: Tarnan (N. Spanje, 42,19N, 0.92E))
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 15x4 min.met ijskoeling
Omstandigheden: 22 ºC, wind 3-4 Bf ZO, magn. 6.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam