Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893)
 

  17/12/2022  

  25/2/2022  

  21/3/2020  

  28/11/2016  
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 17 december 2022
Object: IC410 (Voerman)
Datum: 17 december 2022, 22:24 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 10x6 min, gain 250
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ºC, wind Z 3Bf, SQM 20,2, magnitude 4,5, seeing redelijk.
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 25 februari 2022
Object: NGC1893 en IC410 (Voerman)
Datum: 25 februari 2022, 20:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind NW 4 Bf, SQM 20,7, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 21 maart 2020
Object: NGC 1893 en IC 410 (Voerman)
Datum: 21 maart 2020, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind NO 5-6Bf, SQM 21.2, magnitude 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 28 november 2016
Object: IC 410/NGC 1893 (Voerman) Datum: 28 november 2016, 03:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 3 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing goed