Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 6888 - Sikkelnevel
 

  24/8/2022  

  29/10/2019  

  20/6/2014  
 
NGC 6888 - Sikkelnevel, 24 augustus 2022
Object: NGC6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum: 23 en 24 augustus 2022, 23:50 en 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 14x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15-19 ºC, windstil, SQM 21,5, magnitude >5,5, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6888 - Sikkelnevel, 29 october 2019
Object: NGC 6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum: 29 oktober 2019, 21:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.6, seeing goed, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 6888 - Sikkelnevel, 20 juni 2014
Object: NGC 6888 (Sikkelnevel, Zwaan)
Datum/Tijd: 20 juni 2014, 01:40 uur
Lokatie: Belesta (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 4x3 min. op iso 800
Omstandigheden: 15°C, wind W 1Bf, seeing redelijk, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM