Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M8 - Lagunenevel
M16 - Adelaarsnevel
M17 - Omeganevel
M20 - Trifidnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 1499 - Californienevel
NGC 1579 Reflectienevel
NGC 2175 - Apekopnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 6334 - Cat's paw
NGC 6357 War and Peace
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6960 - Sluiernevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 7000 - Noord Amerika nevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 7822 Cederblad
IC 405 - Vlamster
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 443 - Kwalnevel
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1795 - emissienevel
IC 1805 - Hartnevel
IC 5070 - Pelikaannevel
IC 5146 - Coconnevel
 
NGC 6334 - Cat's paw
 

  24/5/2017  

  16/6/2015  
 
NGC 6334 - Cat's paw, 24 mei 2017
Object: NGC 6334 (Cat's Paw, Schorpioen)
Datum: 24 mei 2017, 01:10 uur
Locatie: Capilla (Sp., 38,82N, -5,08W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 11x2 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 21 ºC, windstil, magn. 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
NGC 6334 - Cat's paw, 16 juni 2015
Object: NGC 6334 (Cat's paw, Schorpioen)
Datum/Tijd: 16 juni 2015, 02:20 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 6x2 min. op iso 1600.
Omstandigheden: windstil, 12 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5.5-6.
Bewerking: stapelen in DSS met darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM