Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M27 - Halternevel
M57 - Ringnevel
M76 - Kleine Halternevel
M97 - Uilnevel
NGC 40 - planetair
NGC 246 - Planetaire nevel
NGC 1501 - planetaire nevel
NGC 1514 _ Planetair
NGC 2392 - Eskimonevel
NGC 6302 - Kevernevel
NGC 6543 - Kattenoognevel
NGC 6772 Planetair
NGC 6781 - Planetair
NGC 6804 - planetair
NGC 6818 - Planetair
NGC 6826 - Knipoognevel
NGC 7008 Planetair
NGC 7009 - Saturnusnevel
NGC 7026 - planetair
NGC 7027 - planetair
NGC 7048 - planetair
NGC 7139 Planetair
NGC 7139 - Planetair
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 7662 - Blauwe Sneeuwbal
IC 4593 - planetair
Jones Emberson 1 - Planetair
Abel 39 - Planetair
 
NGC 1501 - planetaire nevel, 28 februari 2016
Object: NGC 1501 (planetaire nevel, Giraf)
Datum/Tijd: 28 februari 2016, 20:30 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 1x16 min. op iso 800
Omstandigheden: wind NO 1 Bf., 1 °C, seeing redelijk, magn. 5.5
Bewerking: in Photoshop
Autoguiding: Robtics 90 mm f/5.5 en ASI120MM webcam