Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M27 - Halternevel
M57 - Ringnevel
M76 - Kleine Halternevel
M97 - Uilnevel
NGC 40 - planetair
NGC 246 - Planetaire nevel
NGC 1501 - planetaire nevel
NGC 1514 _ Planetair
NGC 2392 - Eskimonevel
NGC 6302 - Kevernevel
NGC 6543 - Kattenoognevel
NGC 6772 Planetair
NGC 6781 - Planetair
NGC 6804 - planetair
NGC 6818 - Planetair
NGC 6826 - Knipoognevel
NGC 7008 Planetair
NGC 7009 - Saturnusnevel
NGC 7026 - planetair
NGC 7048 - planetair
NGC 7027 - planetair
NGC 7139 - Planetair
NGC 7139 Planetair
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 7662 - Blauwe Sneeuwbal
IC 4593 - planetair
Jones Emberson 1 - Planetair
Abel 39 - Planetair
 
NGC 6781 - Planetair, 2 juni 2016
Object: NGC 6781 (Arend)
Datum/Tijd: 2 juni 2016, 03:30 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 400 4x6 min.
Omstandigheden: 8 ºC, wind 1Bf N, magn. 6.0, seeing slecht
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam