Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M27 - Halternevel
M57 - Ringnevel
M76 - Kleine Halternevel
M97 - Uilnevel
NGC 40 - planetair
NGC 246 - Planetaire nevel
NGC 1501 - planetaire nevel
NGC 1514 _ Planetair
NGC 2392 - Eskimonevel
NGC 6302 - Kevernevel
NGC 6543 - Kattenoognevel
NGC 6772 Planetair
NGC 6781 - Planetair
NGC 6804 - planetair
NGC 6818 - Planetair
NGC 6826 - Knipoognevel
NGC 7008 Planetair
NGC 7009 - Saturnusnevel
NGC 7026 - planetair
NGC 7048 - planetair
NGC 7027 - planetair
NGC 7139 Planetair
NGC 7139 - Planetair
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 7662 - Blauwe Sneeuwbal
IC 4593 - planetair
Jones Emberson 1 - Planetair
Abel 39 - Planetair
 
M57 - Ringnevel (NGC 6720)
 

  19/8/2023  

  17/9/2014  

  27/8/2014  

  1/7/2013  

  19/8/2012  

  7/11/2010  

  13/4/2010  
 
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 19 augustus 2023
Object: M57 (Lier)
Datum: 19 augustus 2023, 23:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 30x2 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 19 ÂșC, wind ZW 2 Bf, SQM 21,05, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 17 september 2014
Object: M57 (Ringnevel, Lier)
Datum/Tijd: 17 september 2014, 23:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 4x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: 22°C, wind O 3Bf, grensmagnitude 4.5-5, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: Robtics 90 mm f/5.5 en ASI120MM webcam.
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 27 augustus 2014
Object: M57 (Ringnevel, Lier)
Datum/Tijd: 27 augustus 2014, 00:55 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 4x1 min. op iso 400.
Omstandigheden: 12°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5.5, seeing goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 1 juli 2013
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 1 juli 2013, 01:33 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 1x1 min.op iso 800.
Omstandigheden: seeing vrij goed, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 19 augustus 2012
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 19 augustus 2012, 00:13 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 3x1 min op iso 1600
Omstandigheden: windstil, grensmagnitude 5, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 7 november 2010
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 7 november 2011, 22:44 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: Canon 450D, 4 min. op Iso 1600
Omstandigheden: Windstil, grensmagnitude 5.5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 13 april 2010
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 13 april 2010, 00:40 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/6.3 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K mod sc, 10 frames van 20s.
Omstandigheden: grensmagnitude 5.5
Bewerking: Stapelen in Registax