Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M27 - Halternevel
M57 - Ringnevel
M76 - Kleine Halternevel
M97 - Uilnevel
NGC 40 - planetair
NGC 246 - Planetaire nevel
NGC 1501 - planetaire nevel
NGC 1514 _ Planetair
NGC 2392 - Eskimonevel
NGC 6302 - Kevernevel
NGC 6543 - Kattenoognevel
NGC 6772 Planetair
NGC 6781 - Planetair
NGC 6804 - planetair
NGC 6818 - Planetair
NGC 6826 - Knipoognevel
NGC 7008 Planetair
NGC 7009 - Saturnusnevel
NGC 7026 - planetair
NGC 7027 - planetair
NGC 7048 - planetair
NGC 7139 Planetair
NGC 7139 - Planetair
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 7662 - Blauwe Sneeuwbal
IC 4593 - planetair
Jones Emberson 1 - Planetair
Abel 39 - Planetair
 
M97 - Uilnevel (NGC 3587)
 

  7/3/2022  

  17/4/2015  

  2/6/2014  

  28/3/2011  
 
M97 - Uilnevel (NGC 3587), 7 maart 2022
M97 - Uilnevel (NGC 3587), 17 april 2015
Object: M97 (Uilnevel, Grote Beer)
Datum/Tijd: 18 april 2015, 01:00 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 4x20 min. op iso 1600.
Omstandigheden: 7°C, wind N 2Bf, grensmagnitude 5.5, seeing redelijk-goed.
Bewerking: Stapelen in Deepsky Stacker, bewerken in Photoshop
Autoguiding: Robtics 90 mm f/5.5 en ASI120MM webcam.
M97 - Uilnevel (NGC 3587), 2 juni 2014
Object: Uilnevel M97 en M108 (Grote Beer)
Datum/Tijd: 2 juni 2014, 00:50 uur
Lokatie: Puimichel (Zuid Frankrijk)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 3x8 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, seeing goed, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M97 - Uilnevel (NGC 3587), 28 maart 2011
Object: Uilnevel M97 (Grote Beer)
Datum/Tijd: 28 maart 2011, 23:25 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: Canon 450D, 3x8min op iso 1600.
Omstandigheden: wind NW 1 Bf., grensmagnitude 5.5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor