Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M27 - Halternevel
M57 - Ringnevel
M76 - Kleine Halternevel
M97 - Uilnevel
NGC 40 - planetair
NGC 246 - Planetaire nevel
NGC 1501 - planetaire nevel
NGC 1514 _ Planetair
NGC 2392 - Eskimonevel
NGC 6302 - Kevernevel
NGC 6543 - Kattenoognevel
NGC 6772 Planetair
NGC 6781 - Planetair
NGC 6804 - planetair
NGC 6818 - Planetair
NGC 6826 - Knipoognevel
NGC 7008 Planetair
NGC 7009 - Saturnusnevel
NGC 7026 - planetair
NGC 7027 - planetair
NGC 7048 - planetair
NGC 7139 Planetair
NGC 7139 - Planetair
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 7662 - Blauwe Sneeuwbal
IC 4593 - planetair
Jones Emberson 1 - Planetair
Abel 39 - Planetair
 
NGC 6543 - Kattenoognevel
 

  17/9/2014  

  3/9/2014  

  27/8/2014  
 
NGC 6543 - Kattenoognevel, 17 september 2014
Object: NGC6543 (Kattenoognevel, Draak)
Datum/Tijd: 17 september 2014, 22:15 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 2x80 sec. op iso 400.
Omstandigheden: 22°C, wind O 1Bf, grensmagnitude 4.5-5, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: Robtics 9 cm, f/5.5 en ASI120MM webcam.
NGC 6543 - Kattenoognevel, 3 september 2014
Object: NGC6543 (Kattenoognevel, Draak)
Datum/Tijd: 3 september 2014, 23:31 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT, op NEQ6.
Camera: ASI120MM, 76 frames van 4sec.
Omstandigheden: 19°C, wind 2Bf Oost, seeing redelijk, grensmagnitude 5 bij 66% maan.
Bewerking: frames stapelen in Registax6, nabewerking in Photoshop Elements.
NGC 6543 - Kattenoognevel, 27 augustus 2014
Object: NGC 6543 (Kattenoognevel, Draak)
Datum/Tijd: 27 augustus 2014, 00:15 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 8x40 sec. op iso 100
Omstandigheden: 13°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5.5, seeing goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM