Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M33 - Driehoeknevel
M51 - Draaikolknevel
M63 - Zonnebloemnevel
M64 - Zwarte Oogstelsel
M74 - spiraalnevel
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M82 - Sigaarstelsel
M88 - Spiraalstelsel
M94 - Spiraalstelsel
M99 - Spiraalstelsel
M100 - Spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
M104 - Sombreronevel
M106 - Spiraalstelsel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 3628 - Hamburger Galaxy
NGC 4565 - Needle galaxy
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
 
NGC 4565 - Needle galaxy
 

  17/4/2018  

  5/3/2013  

  26/3/2011  
 
NGC 4565 - Needle galaxy, 17 april 2018
Object: NGC 4565 (Spoelnevel, Haar van Berenice)
Datum: 17 april 2018, 01:00 uur
Locatie: Coto Rios (Sp.), 38,0570N/ -2,8350W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ÂșC, wind 1Bf N, magn. >5.5, SQM 21.65, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (L en LRGB)
NGC 4565 - Needle galaxy, 5 maart 2013
Object: Needle galaxy NGC 4565 (Haar van Berenice)
Datum/Tijd: 5 maart 2013, 02:10 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 3x3 min. op iso 800.
Omstandigheden: wind 4Bf ZO, seeing goed, grensmagnitude 5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
NGC 4565 - Needle galaxy, 26 maart 2011
Object: Needle galaxy NGC 4565 (Haar van Berenice)
Datum/Tijd: 26 maart 2011, 23:25 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/6.3 op G11
Camera: Canon 450D, 2x4 min op iso 1600.
Omstandigheden: wind N 2 Bf., grensmagnitude 5.5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor