Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 931 - spiraalstelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
NGC 4214 onregelmatig stelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 6822 - Onregelmatig
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
 
NGC 6822 - Onregelmatig, 4 juli 2016
Object: NGC 6822 (Boogschutter)
Datum/Tijd: 4 juli 2016, 01:45 uur
Lokatie: Tarnan (N. Spanje, 42,19N, 0.92E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 1600 12x1 min.
Omstandigheden: 22 ºC, wind 3 Bf NW, magn. 6.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam