Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 931 - spiraalstelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
NGC 4214 onregelmatig stelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 6822 - Onregelmatig
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
 
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel, 3 mei 2019
Object: NGC 4449 (Jachthonden)
Datum: 3 mei 2019, 01:48 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ÂșC, windstil, SQM 21.60, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)