Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 931 - spiraalstelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
NGC 4214 onregelmatig stelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 6822 - Onregelmatig
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
 
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel, 8 october 2018
Object: IC1613 (Walvis)
Datum: 8 oktober 2018, 00:30 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 4x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ÂșC, windstil, magn. 5,5, SQM 20.9, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)