Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 931 - spiraalstelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
NGC 4214 onregelmatig stelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 6822 - Onregelmatig
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
 
NGC 4214 onregelmatig stelsel, 3 april 2019
Object: NGC 4214 (Jachthonden)
Datum: 3 april 2019, 03:20 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ÂșC, wind Z 1 Bf, SQM 21.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)