Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 931 - spiraalstelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
NGC 4214 onregelmatig stelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 6822 - Onregelmatig
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
 
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel, 13 februari 2023
Object: NGC 2976 (Grote Beer)
Datum: 13 februari 2023, 22:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 24x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ÂșC, windstil, SQM 20,7, magnitude 5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)