Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3718 en 3729
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvisnevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
IC 1296 - Balkspiraal, 2 juli 2016
Object: IC 1296 (Lier), vage balkspiraal nabij Ringnevel
Datum/Tijd: 2 juli 2016, 02:10 uur
Lokatie: Ager (N. Spanje, 42,00N, 0,76E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x4 min.
Omstandigheden: 20 ºC, windstil, magn. 5.5, seeing redelijk
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam