Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3718 en 3729
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvisnevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 

  14/9/2018  

  4/10/2016  
 
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel, 14 september 2018
Object: NGC2276 (L) en NGC 2300 (R) (Cepheus)
Datum: 14 september 2018, 02:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 4x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 12 ÂșC, windstil, magn. >5.5, SQM 21.1, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel, 4 october 2016
Object: Object: NGC 2276 en 2300 (Cepheus) Datum: 4 oktober 2016, 21:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 17 ºC, wind O 5Bf., magn. 5.5, seeing matig