Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M61 - Balkspiraalstelsel
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 247
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 3486 Balkspiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 3621 Balkspiraalstelsel
NGC 3718 en 3729 Balkspiraalstelsels
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3953 Balkspiraalstelsel
NGC 4038/4039 en 4027 Antennesysteem
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 4151 en 4156 Balkspiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4293 Balkspiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4490 - Balkspiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6384
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Kleine Sombrero
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
 

  11/1/2024  

  21/3/2020  

  17/4/2017  
 
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 11 januari 2024
Lokatie: Object: NGC3227 (Leeuw)
Datum: 11 januari 2024, 02:45 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 25x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -5 ºC, windstil, SQM 20,9, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 21 maart 2020
Object: NGC 3227 en 3226 (Leeuw)
Datum: 21 maart 2020, 23:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind ONO 6Bf, SQM 21.2, magnitude 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 17 april 2017
Object: NGC 3227 en 3226 (spiraal en elliptisch, Leeuw)
Datum: 17 april 2017, 23:10 uur
Locatie: Santa Elena (Sp., 38,34N, -3,53W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 4x1 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, wind 1 Bf variabel, magn. 5.5, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop