Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
NGC3432 Balkspiraalstelsel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 3621 Balkspiraalstelsel
NGC 3718 en 3729 Balkspiraalstelsels
NGC 3953 Balkspiraalstelsel
NGC 4038/4039 en 4027 Antennesysteem
NGC 4151 en 4156 Balkspiraalstelsel
NGC 4293 Balkspiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4490 - Balkspiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
NGC 3718 en 3729 Balkspiraalstelsels, 16 februari 2018
Object: NGC 3718 en 3729 (Grote Beer)
Datum: 16 februari 2018, 00:35 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ÂșC, wind W 5Bf, magn. 5.5, SQM 21.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop