Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3718 en 3729
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvisnevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
NGC 2903 - Balkspiraal
 

  17/2/2018  

  3/5/2016  

  11/4/2016  

  30/4/2013  
 
NGC 2903 - Balkspiraal, 17 februari 2018
Datum/Tijd: Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum: 17 februari 2018, 23:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ÂșC, wind ZO 1Bf, magn. 5.0, SQM 20.8, seeing goed
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop
NGC 2903 - Balkspiraal, 3 mei 2016
Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum/Tijd: 3 mei 2016, 23:40 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Newton 250 mm f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 7x4min. op iso 800
Omstandigheden: wind NW 2 Bf., 7 °C, seeing redelijk, magn. 5.5
Bewerking: stapelen in DSS met darks en flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
NGC 2903 - Balkspiraal, 11 april 2016
Object: NGC 2903 (Leeuw)
Datum/Tijd: 11 april 2016, 01:00 uur
Lokatie: Den Burg, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 4x15 min. op iso 800
Omstandigheden: wind O 5 Bf., 10 °C, seeing redelijk, magn. 5
Bewerking: Darks in DSS, stapelen en bewerken in Photoshop
Autoguiding: Robtics 90 mm f/5.5 en ASI120MM webcam
NGC 2903 - Balkspiraal, 30 april 2013
Object: NGC 2903 Balkspiraal (Leeuw)
Datum/Tijd: 30 april 2013, 23:52 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 7x2 min. op iso 1600
Omstandigheden: wind 2Bf NNO, seeing matig, grensmagnitude 5
Bewerking: stapelen in DSS, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc