Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M61 - Balkspiraalstelsel
M77 - Balkspiraal
M91 Balkspiraal stelsel
M95 Balkspiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 247
NGC 936 - Balkspiraal
NGC 1023 - Balkspiraal
NGC 1087/1090 Balkspiraalstelsels
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 3486 Balkspiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 3621 Balkspiraalstelsel
NGC 3718 en 3729 Balkspiraalstelsels
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3953 Balkspiraalstelsel
NGC 4038/4039 en 4027 Antennesysteem
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 4151 en 4156 Balkspiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4293 Balkspiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4490 - Balkspiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 4656 - Hockeysticknevel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 6384
NGC 6946 - Fireworks
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 7814 - Kleine Sombrero
IC 342 - Balkspiraal
IC 1296 - Balkspiraal
 
NGC 6946 - Fireworks
 

  18/8/2020  

  9/7/2016  
 
NGC 6946 - Fireworks, 18 augustus 2020
Object: NGC 6946 (Fireworks, Zwaan)
Datum: 18 en 19 augustus 2020, 23:00 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 en 20 ºC, windstil, SQM 21.6, magnitude >5.5, seeing goed en matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6946 - Fireworks, 9 juli 2016
Object: NGC 6946 en 6939 (Fireworks en open sterhoop, Cepheus)
Datum/Tijd: 9 juli 2016, 03:00 uur
Lokatie: Lles de Cerdanya (N. Sp., 42,42N, 1,67E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 8x4 min.
Omstandigheden: 13 ºC, wind 3 Bf N, magn. 6.0, seeing matig
Bewerking: stapelen in APP, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam