Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M84 - 86 - Virgo cluster
NGC 1275 - Perseus cluster
 
NGC 1275 - Perseus cluster, 24 november 2016
Object: NGC 1275 (Perseus cluster) Datum: 24 november 2016, 23:40 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 6 ºC, wind NO 5Bf., magn. 5.5-6, seeing slecht