Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M84 - 86 - Virgo cluster
NGC 1275 - Perseus cluster
 
M84 - 86 - Virgo cluster
 

  6/6/2016  

  29/5/2014  
 
M84 - 86 - Virgo cluster, 6 juni 2016
Object: NGC 4388 in Virgocluster (Maagd)
Datum/Tijd: 6 juni 2016, 24:00 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 1600 7x1 min.
Omstandigheden: 13 ºC, wind NW1 Bf., magn. 5.0, sluiervelden, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: geen
M84 - 86 - Virgo cluster, 29 mei 2014
Object: M84, 86 e.a. in Virgocluster (Maagd)
Datum/Tijd: 29 mei 2014, 01:05 uur
Lokatie: Puimichel (Zuid Frankrijk)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 1x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: 9°C, wind NW 1Bf., seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM