Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M49 - Elliptisch stelsel
M85 - elliptisch stelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 147 Elliptisch stelsel
NGC 147/185 elliptisch stelsel
NGC 185 Elliptisch stelsel
NGC 3607 _ Elliptisch
NGC 3945
 
NGC 147 Elliptisch stelsel, 5 october 2016
Object: Object: NGC 147 (Cassiopeia) Datum: 5 oktober 2016, 22:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 11 ºC, wind O 5Bf., magn. 5.5, seeing redelijk